Hiển thị tất cả

CHUYỂN PHÁT NHANH UPS (UPS EXPRESS)

Công ty chuyển phát nhanh UPS (UPS Express) là công ty đứng hàng đầu thế giới trong lĩnh vực logistics, chuyển phát đảm bảo và uy tín về mặt thời gian. UPS EXPRESS luôn coi việc đảm bảo thời gian vận chuyển chính là một trong nhiều những tiêu chí mà UPS cam kết thực hiện mỗi ngày. UPS cũng đồng thời mang đến:

Kiến thức và kinh nghiệm phong phú tích lũy bởi công ty chuyển phát lớn nhất thế giới nhằm giúp bạn đảm bảo khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế đang mở rộng nhanh chóng.
Các giải pháp tùy chỉnh linh hoạt và các dịch vụ đáng tin cậy về vận chuyển, theo dõi và thanh toán từ một công ty hàng đầu thế giới về công nghệ nhằm thúc đẩy năng suất, tiết kiệm thời gian và giảm thiểu chi phí.
Các phương án vận chuyển bền vững từ một trong các mạng lưới vận chuyển toàn cầu hiệu quả nhất thế giới giúp giảm khí thải carbon và bảo tồn nguồn tài nguyên.
Tất cả những điều này nhằm đáp ứng một mục tiêu lớn nhất— sự hài lòng của bạn và, quan trọng hơn cả, là đảm bảo sự hài lòng từ khách hàng của bạn. Khi điều đó được thực hiện, Công ty chuyển phát nhanh UPS (UPS Express) biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ.